Juridisk information

Samtliga uppgifter I denna katalog är noggrant och grundligt bearbetade.
Uppgifterna, speciellt vad beträffar biltyper, årsmodeller, utrustning osv. gör inte anspråk på att vara fullständiga.

Ersättningskrav, följdskador, på grund av dessa kataloguppgifter godkänns inte.
Vi friskriver oss för löpande tekniska ändringar utanför vår kontroll.

Originalnummer är endast med I referenssyfte.

I övrigt följer vi köplagens anvisningar och kunden har alltid ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras.

Ingen del av denna katalog får skrivas UT, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsmannens tillstånd. Källan måste anges.

Inga el-detaljer och originaldelar tages I retur.

Originaldelar som är beställda är bindande order [om inte original gör fel].

Vi följer MRF:s Reparationsvillkor.

 

INFORMATION REKLAMTIONSÄRENDEN